MŪSU VĪZIJA

Nodrošināt un uzlabot cilvēku mobilitāti un dzīves kvalitāti.

Izcilība locītavu protezēšanā labākam rezultātam ilgtermiņā.


MŪSU MISIJA

Nodrošināt modernu un augstas kvalitātes produktu piegādi un veselības aprūpes speciālistu pastāvīgu apmācību — efektīvai pacientu aprūpei.

Nodrošināt pilnīgus un mūsdienīgus risinājumus skeleta rekonstrukcijā un locītavu protezēšanas jomā.